Homøopati til behandling
af det hele menneske

Klassisk homøopati er en blid og effektiv medicinsk behandling af både akutte og kroniske lidelser. Behandlingen anvendes til både børn og voksne.

Homøopatisk sygdom- og sundhedsforståelse

Der er stor forskel på hvordan sygdom og sundhed opfattes i hhv moderne medicin, og i homøopatien. I homøopatien ses mennesket som en stor sammenhængende organisme, hvor alle dele konstant samarbejder om at opretholde så ideel en balance som muligt. Det er et samspil mellem alle dele af mennesket; fysisk, følelsesmæssigt, mentalt.

Symptomer opstår, når den balance forstyrres, enten af noget indefra kommende, eller af ydre påvirkninger. Symptomer er organismens reaktion på påvirkningen og den ubalance, den medfører. Således er symptomer et forsøg på at gøre noget ved ubalancen. Hvis du fx smittes af en madforgiftning, vil organismen prøve at genoprette forstyrrelsen ved at reagere med forskellige symptomer som fx diarre, opkast, feber, kvalme med mere. Så selv om symptomerne er ubehagelige, har de til formål at gendanne helse så hurtigt som muligt. Hos et menneske med et ellers godt helbred vil denne proces typisk forløbe ret hurtigt, uden at der er behov for behandling eller hjælp udefra. Hos andre med et dårligere helbred, kan processen uden hjælp tage meget længere tid, hos nogle endda gå over i en mere kronisk tilstand.

Søren Borch, homøopat
Nordre Strandvej 119 A, 1. sal
3150 Hellebæk
Tlf.: 49210080
Mail: info@soerenborch.dk

Telefontid
Mellem 9 og 10, undtagen onsdag.

Homøopatisk sygdom- og sundhedsforståelse

Der er stor forskel på hvordan sygdom og sundhed opfattes i hhv moderne medicin, og i homøopatien. I homøopatien ses mennesket som en stor sammenhængende organisme, hvor alle dele konstant samarbejder om at opretholde så ideel en balance som muligt. Det er et samspil mellem alle dele af mennesket; fysisk, følelsesmæssigt, mentalt.

Symptomer opstår, når den balance forstyrres, enten af noget indefra kommende, eller af ydre påvirkninger. Symptomer er organismens reaktion på påvirkningen og den ubalance, den medfører. Således er symptomer et forsøg på at gøre noget ved ubalancen. Hvis du fx smittes af en madforgiftning, vil organismen prøve at genoprette forstyrrelsen ved at reagere med forskellige symptomer som fx diarre, opkast, feber, kvalme med mere. Så selv om symptomerne er ubehagelige, har de til formål at gendanne helse så hurtigt som muligt. Hos et menneske med et ellers godt helbred vil denne proces typisk forløbe ret hurtigt, uden at der er behov for behandling eller hjælp udefra. Hos andre med et dårligere helbred, kan processen uden hjælp tage meget længere tid, hos nogle endda gå over i en mere kronisk tilstand.

Søren Borch, homøopat
Nordre Strandvej 119 A, 1. sal
3150 Hellebæk
Tlf.: 49210080
Mail: borch@adr.dk

Telefontid
Mellem 9 og 10, undtagen onsdag.

 

Homøopati vs konventionel medicin

Så symptomer er altså en reaktion på noget andet og ikke en sygdom i sig selv. I traditionel (konventionel) medicin vil symptomerne oftes opfattes som selve sygdommen. Hvis et menneske fx får konstateret forhøjet blodtryk, vil en læge stille diagnosen ”forhøjet blodtryk” og mene, det er dét personen fejler og vil typisk behandle det med blodtryksdæmpende midler for at slå blodtrykket ned.

En homøopat vil omvendt mene, at blodtrykket ikke er den egentlige sygdom, men blot en reaktion på den underliggende forstyrrelse af personens balance. Og den homøopatiske behandling vil sigte på at hjælpe personen til at få løst den bagved liggende årsag. Så i homøopatisk behandling vil man ikke gå imod eller dæmpe symptomerne, men i stedet styrke organismen til at løse årsagerne bag.

Menneskets livskraft

Som beskrevet i eksemplet med madforgiftningen er der ofte stor forskel på, hvordan mennesker reagerer, og det afhænger ikke mindst af den enkeltes iboende styrke/svaghed, det vi i homøopatien kalder menneskets livskraft. Det er en styrke eller svaghed, der er et resultat af mange og komplekse forhold. Både arv ( genetik ) og det miljø et menneske er opvokset i, vil bestemme, hvor stærk livskraften er hos den enkelte. På den måde ser vi tit, at den samme påvirkning kan give meget forskellige reaktioner hos mennesker, endda at nogle slet ikke reagerer på det samme, som gør andre meget syge.

Vejen til selvhelbredelse

Alle mennesker har således iboende, selvhelbredende krafter. Vi kan selv klare mange påvirkninger, så længe livskraftens styrke er tilstrækkelig god. Først når påvirkningernes styrke er større end livskraftens, bliver vi syge i en grad, der behøver hjælp. Den homøopatiske behandling vil altid sigte på at styrke netop de selvhelbredende evner i mennesket.

 

 

Så kort fortalt kan man sige, at hvor konventionel medicin typisk vil være kendetegnet af at ”gå imod” eller dæmpe symptomerne, vil den homøopatiske være kendetegnet af at ”gå med” og styrke personens egen evne til at helbrede sig selv. Og det vel at bemærke ligegyldigt hvor i organismen problemerne befinder sig.

Homøopati vs konventionel medicin

Så symptomer er altså en reaktion på noget andet og ikke en sygdom i sig selv. I traditionel (konventionel) medicin vil symptomerne oftes opfattes som selve sygdommen. Hvis et menneske fx får konstateret forhøjet blodtryk, vil en læge stille diagnosen ”forhøjet blodtryk” og mene, det er dét personen fejler og vil typisk behandle det med blodtryksdæmpende midler for at slå blodtrykket ned.

En homøopat vil omvendt mene, at blodtrykket ikke er den egentlige sygdom, men blot en reaktion på den underliggende forstyrrelse af personens balance. Og den homøopatiske behandling vil sigte på at hjælpe personen til at få løst den bagved liggende årsag. Så i homøopatisk behandling vil man ikke gå imod eller dæmpe symptomerne, men i stedet styrke organismen til at løse årsagerne bag.

Menneskets livskraft

Som beskrevet i eksemplet med madforgiftningen er der ofte stor forskel på, hvordan mennesker reagerer, og det afhænger ikke mindst af den enkeltes iboende styrke/svaghed, det vi i homøopatien kalder menneskets livskraft. Det er en styrke eller svaghed, der er et resultat af mange og komplekse forhold. Både arv ( genetik ) og det miljø et menneske er opvokset i, vil bestemme, hvor stærk livskraften er hos den enkelte. På den måde ser vi tit, at den samme påvirkning kan give meget forskellige reaktioner hos mennesker, endda at nogle slet ikke reagerer på det samme, som gør andre meget syge.

Menneskets livskraft

Som beskrevet i eksemplet med madforgiftningen er der ofte stor forskel på, hvordan mennesker reagerer, og det afhænger ikke mindst af den enkeltes iboende styrke/svaghed, det vi i homøopatien kalder menneskets livskraft. Det er en styrke eller svaghed, der er et resultat af mange og komplekse forhold. Både arv ( genetik ) og det miljø et menneske er opvokset i, vil bestemme, hvor stærk livskraften er hos den enkelte. På den måde ser vi tit, at den samme påvirkning kan give meget forskellige reaktioner hos mennesker, endda at nogle slet ikke reagerer på det samme, som gør andre meget syge.

Vejen til selvhelbredelse

Alle mennesker har således iboende, selvhelbredende krafter. Vi kan selv klare mange påvirkninger, så længe livskraftens styrke er tilstrækkelig god. Først når påvirkningernes styrke er større end livskraftens, bliver vi syge i en grad, der behøver hjælp. Den homøopatiske behandling vil altid sigte på at styrke netop de selvhelbredende evner i mennesket.

Så kort fortalt kan man sige, at hvor konventionel medicin typisk vil være kendetegnet af at ”gå imod” eller dæmpe symptomerne, vil den homøopatiske være kendetegnet af at ”gå med” og styrke personens egen evne til at helbrede sig selv. Og det vel at bemærke ligegyldigt hvor i organismen problemerne befinder sig.

Alle mennesker har således iboende, selvhelbredende krafter. Vi kan selv klare mange påvirkninger, så længe livskraftens styrke er tilstrækkelig god. Først når påvirkningernes styrke er større end livskraftens, bliver vi syge i en grad, der behøver hjælp. Den homøopatiske behandling vil altid sigte på at styrke netop de selvhelbredende evner i mennesket.

Så kort fortalt kan man sige, at hvor konventionel medicin typisk vil være kendetegnet af at ”gå imod” eller dæmpe symptomerne, vil den homøopatiske være kendetegnet af at ”gå med” og styrke personens egen evne til at helbrede sig selv. Og det vel at bemærke ligegyldigt hvor i organismen problemerne befinder sig.

Konsultationen

Ved første konsultation bruger vi ca. 2 timer sammen. En klassisk homøopat er uddannet og trænet til, at få en grundig beskrivelse af både dine symptomer, og af hvordan du har det i øvrigt.

 

Diagnosticering gennem samtale

Målet med den grundige samtale er, at finde frem til dét homøopatiske middel der passer bedst til lige præcis dig. I klassisk homøopatisk behandling gives der typisk ét lægemiddel ad gangen. Midlet hjælper dig bedst, når det passer så godt som muligt til dig individuelt. De homøopatiske midler er alle nøje beskrevne i deres virkeområder, og homøopaten søger altid at finde det middel, der passer bedst til både dine symptomer og til den måde du i øvrigt er menneske på, – fysisk, følelsesmæssigt, mentalt.

Konsultationen

Ved første konsultation bruger vi ca. 2 timer sammen. En klassisk homøopat er uddannet og trænet til, at få en grundig beskrivelse af både dine symptomer, og af hvordan du har det i øvrigt.

 

Diagnosticering gennem samtale

Målet med den grundige samtale er, at finde frem til dét homøopatiske middel der passer bedst til lige præcis dig. I klassisk homøopatisk behandling gives der typisk ét lægemiddel ad gangen. Midlet hjælper dig bedst, når det passer så godt som muligt til dig individuelt. De homøopatiske midler er alle nøje beskrevne i deres virkeområder, og homøopaten søger altid at finde det middel, der passer bedst til både dine symptomer og til den måde du i øvrigt er menneske på, – fysisk, følelsesmæssigt, mentalt.

Konsultationen

Ved første konsultation bruger vi ca. 2 timer sammen. En klassisk homøopat er uddannet og trænet til, at få en grundig beskrivelse af både dine symptomer, og af hvordan du har det i øvrigt.

 

Diagnosticering gennem samtale

Målet med den grundige samtale er, at finde frem til dét homøopatiske middel der passer bedst til lige præcis dig. I klassisk homøopatisk behandling gives der typisk ét lægemiddel ad gangen. Midlet hjælper dig bedst, når det passer så godt som muligt til dig individuelt. De homøopatiske midler er alle nøje beskrevne i deres virkeområder, og homøopaten søger altid at finde det middel, der passer bedst til både dine symptomer og til den måde du i øvrigt er menneske på, – fysisk, følelsesmæssigt, mentalt.

Homøopati

Ordet homøopati stammer fra de to græske ord, homeos og patos, der betyder hhv. lignende og lidelse. Principperne i homøopati har været kendt i årtusinder. Nogle af de tidligste beskrivelser stammer helt tilbage fra den græske læge Hippokrates ( ca. 460-370 f.v.t. ), der allerede dengang beskrev principperne omkring den såkaldte ”lighedslov”: at små doser af et givent stof kan helbrede tilstande, som det samme stof kan frembringe i store doser.

 

Samuel Hahnemann

Det blev dog den tyske læge og kemiker Samuel Hahnemann ( 1755-1843 ), der igennem hele sit arbejdsliv udviklede metoden, som den kendes og anvendes i dag. Hahnemann genopdagede de principper, som bl.a. Hippokrates før ham havde beskrevet. Nemlig at mennesket har en iboende, selvhelbredende evne, som det er muligt at styrke med små doser af lægemidler, der i store doser kan fremkalde ” det lignende, samlede symptombillede”, som patienten har.

Plante-, dyre- og mineralriget

De homøopatiske lægemidler laves af stoffer fra alle tre riger, plante-, dyre- og mineralriget. Alle godkendte homøopatiske midler har gennemgået en såkaldt prøvning, der viser hvad de enkelte stoffer er i stand til at frembringe af symptomer, når de indgives i store doser i raske mennesker.

 

Potensering

Samuel Hahnemann opdagede den såkaldte ”potenseringsmetode”. Potensering er en måde at fremstille lægemidler på, hvor lægemidlet både fortyndes og bankes/rystes kraftigt. Det muliggør dels at give dem i små, ikke-giftige doser, og dels gør det dem mere effektive ( potente ). En anden vigtig gevinst ved potensering er, at der ikke er bivirkninger af lægemidlerne, som det ellers kendes fra konventionelle lægemidler.

Holistisk behandling

Den homøopatiske behandling er holistisk. Dvs at den i høj grad arbejder ud fra en forståelse af samspillet mellem menneskets fysiske, følelsesmæssige og mentale planer. Så et vigtigt mål med samtalen er at danne sig et helhedsbillede af dine reaktioner. Det er dette ”samlede symptombillede”, eller den samlede måde der kendetegner dine reaktioner, som valget af det homøopatiske lægemiddel baseres på. Derfor er din egen motivation og deltagelse i processen af afgørende betydning for resultatet af behandlingen. Det er meget vigtigt for valget af det rette homøopatiske lægemiddel, at midlet passer til dig som helhed. Vær derfor forberedt på, at vi under konsultationerne både taler om de symptomer, du har henvendt dig med, og også taler om, hvordan du i øvrigt har det på mange andre områder.

Behandling af børn

Ved behandlingen af børn vil det afhængigt af barnets alder, være et samarbejde mellem mine iagttagelser, forældrenes beskrivelser, og hvad barnet selv kan beskrive, der danner grundlaget for valg af lægemiddel.

 

Kroniske og akutte sygdomme

Ved behandling af kroniske sygdomme vil vi typisk aftale en opfølgende konsultation efter ca. 5-6 uger. En opfølgende konsultation tager ca. en time.
Ved akutte sygdomme er konsultationerne typisk meget kortere, oftest højst en halv time.

Holistisk behandling

Den homøopatiske behandling er holistisk. Dvs at den i høj grad arbejder ud fra en forståelse af samspillet mellem menneskets fysiske, følelsesmæssige og mentale planer. Så et vigtigt mål med samtalen er at danne sig et helhedsbillede af dine reaktioner. Det er dette ”samlede symptombillede”, eller den samlede måde der kendetegner dine reaktioner, som valget af det homøopatiske lægemiddel baseres på. Derfor er din egen motivation og deltagelse i processen af afgørende betydning for resultatet af behandlingen. Det er meget vigtigt for valget af det rette homøopatiske lægemiddel, at midlet passer til dig som helhed. Vær derfor forberedt på, at vi under konsultationerne både taler om de symptomer, du har henvendt dig med, og også taler om, hvordan du i øvrigt har på mange andre områder.

Behandling af børn

Ved behandlingen af børn vil det afhængigt af barnets alder, være et samarbejde mellem mine iagttagelser, forældrenes beskrivelser, og hvad barnet selv kan beskrive, der danner grundlaget for valg af lægemiddel.

 

Kroniske og akutte sygdomme

Ved behandling af kroniske sygdomme vil vi typisk aftale en opfølgende konsultation efter ca. 5-6 uger. En opfølgende konsultation tager ca. en time.
Ved akutte sygdomme er konsultationerne typisk meget kortere, oftest højst en halv time.

Holistisk behandling

Den homøopatiske behandling er holistisk. Dvs at den i høj grad arbejder ud fra en forståelse af samspillet mellem menneskets fysiske, følelsesmæssige og mentale planer. Så et vigtigt mål med samtalen er at danne sig et helhedsbillede af dine reaktioner. Det er dette ”samlede symptombillede”, eller den samlede måde der kendetegner dine reaktioner, som valget af det homøopatiske lægemiddel baseres på. Derfor er din egen motivation og deltagelse i processen af afgørende betydning for resultatet af behandlingen. Det er meget vigtigt for valget af det rette homøopatiske lægemiddel, at midlet passer til dig som helhed. Vær derfor forberedt på, at vi under konsultationerne både taler om de symptomer, du har henvendt dig med, og også taler om, hvordan du i øvrigt har på mange andre områder.

Behandling af børn

Ved behandlingen af børn vil det afhængigt af barnets alder, være et samarbejde mellem mine iagttagelser, forældrenes beskrivelser, og hvad barnet selv kan beskrive, der danner grundlaget for valg af lægemiddel.

 

Kroniske og akutte sygdomme

Ved behandling af kroniske sygdomme vil vi typisk aftale en opfølgende konsultation efter ca. 5-6 uger. En opfølgende konsultation tager ca. en time.
Ved akutte sygdomme er konsultationerne typisk meget kortere, oftest højst en halv time.

 

 

 

Om mig

Jeg er født 1962.
Uddannet biopat i 1986.
Uddannet klassisk homøopat 1991.
Fuldtidspraksis siden 1986
Medlem af Forenede Naturmedicinere (FNM)
Godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed i RAB ordningen (Registreret Alternativ Behandler)
Løbende videreuddannelser siden 1991 i både Danmark, England, Tyskland, Holland hos bl.a. George Vithoulkas, Jeremy Sheer, Rajan Sankaran m.fl.
Medlem af NFIB, Netværk for Integreret Behandling.
Siden 1991 fast underviser på Skolen for Klassisk Homøopati.
Foredragsholder siden 1991

Forskningsprojekter:

1999: ”En undersøgelse af Klassisk Homøopati: Teorier, praksis og brugererfaringer” af Helle E. Andersen, Danmarks Farmaceutiske Højskole.
2003: VIFAB ( Viden- og forskningscenter for Alternativ Behandling ) , Undersøgelse af astma-allergibehandling med klassisk homøopati.
2004-2010: Scleroseforeningen: Projekt Behandlerteam, tværfagligt forskningsprojekt. Se : https://www.scleroseforeningen.dk/sites/default/files/2018-11/forskningsresultater_projektbehandlerteam.pdf

Om mig

Jeg er født 1962.
Uddannet biopat i 1986.
Uddannet klassisk homøopat 1991.
Fuldtidspraksis siden 1986
Medlem af Forenede Naturmedicinere (FNM)
Godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed i RAB ordningen (Registreret Alternativ Behandler)
Løbende videreuddannelser siden 1991 i både Danmark, England, Tyskland, Holland hos bl.a. George Vithoulkas, Jeremy Sheer, Rajan Sankaran m.fl.
Medlem af NFIB, Netværk for Integreret Behandling.
Siden 1991 fast underviser på Skolen for Klassisk Homøopati.
Foredragsholder siden 1991

 

Forskningsprojekter:

1999: ”En undersøgelse af Klassisk Homøopati: Teorier, praksis og brugererfaringer” af Helle E. Andersen, Danmarks Farmaceutiske Højskole.
2003: VIFAB ( Viden- og forskningscenter for Alternativ Behandling ) , Undersøgelse af astma-allergibehandling med klassisk homøopati.
2004-2010: Scleroseforeningen: Projekt Behandlerteam, tværfagligt forskningsprojekt. Se : https://www.scleroseforeningen.dk/sites/default/files/2018-11/forskningsresultater_projektbehandlerteam.pdf

Om mig

Jeg er født 1962.
Uddannet biopat i 1986.
Uddannet klassisk homøopat 1991.
Fuldtidspraksis siden 1986
Medlem af Forenede Naturmedicinere (FNM)
Godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed i RAB ordningen (Registreret Alternativ Behandler)
Løbende videreuddannelser siden 1991 i både Danmark, England, Tyskland, Holland hos bl.a. George Vithoulkas, Jeremy Sheer, Rajan Sankaran m.fl.
Medlem af NFIB, Netværk for Integreret Behandling.
Siden 1991 fast underviser på Skolen for Klassisk Homøopati.
Foredragsholder siden 1991

 

Forskningsprojekter:

1999: ”En undersøgelse af Klassisk Homøopati: Teorier, praksis og brugererfaringer” af Helle E. Andersen, Danmarks Farmaceutiske Højskole.
2003: VIFAB ( Viden- og forskningscenter for Alternativ Behandling ) , Undersøgelse af astma-allergibehandling med klassisk homøopati.
2004-2010: Scleroseforeningen: Projekt Behandlerteam, tværfagligt forskningsprojekt. Se : https://www.scleroseforeningen.dk/sites/default/files/2018-11/forskningsresultater_projektbehandlerteam.pdf

 

Priser

Førstegangskonsultation 2 timer : 1.800,- kr.
Opfølgende konsultation 1 time : 1.100,- kr.
Eventuelle afbud skal meddeles senest kl. 12 dagen før, ellers betales fuld pris.

 

Praksis

Klassisk homøopat Søren Borch
Nordre Strandvej 119 A, 1. sal
3150 Hellebæk
Tlf.: 49210080
Mail: info@soerenborch.dk

Telefontid
Mellem 9 og 10, undtagen onsdag.